Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...

 

 

 
top

Spremembe statuta

Spremembe statuta z dne 26. marca 2014

 

Skladno z določili 23. in 28. člena statuta Slovenskega društva INFORMATIKA sprejema občni zbor Slovenskega društva INFORMATIKA

statut o spremembi statuta Slovenskega društva INFORMATIKA

 

                                                                                                1. člen

V drugem stavku 24. člena statuta se črta beseda "drugo", tako da se stavek glasi: "Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor vsako leto."

 

                                                                                                 2. člen

Vse druge določbe statuta ostanejo nespremenjene.

 

                                                                                                 3. člen

Statut o spremembi statuta začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor Slovenskega društva INFORMATIKA

 

                                                                                                                                   Predsednik:

                                                                                                                             Niko Schlamberger

V Ljubljani, dne 23. marca 2014

 

                                                                                                                        

Spremembe statuta z dne 17. marca 2008

 

Občni zbor Slovenskega društva INFROMATIKA je dne 17. marca 2008 sprejel

Statut o spremembi statuta Slovenskega društva INFORMATIKA

 

                                                                                                1. člen

2. stavek 25. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: "Če ob napovedanem času ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov, ki niso izvoljeni v organe društva, določene v 22. členu statuta."

 

                                                                                                 2. člen

Statut o spremembi statuta začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor Slovenskega društva INFORMATIKA.

 

V Ljubljani, dne 17. marca 2008

 

                                                                                                                              Niko Schlamberger

                                                                                                                                     Predsednik

 

 

Spremembe statuta z dne 28. marca 2007

 

Občni zbor Slovenskega društva INFROMATIKA je dne 28. marca 2007 sprejel

Statut o spremembi statuta Slovenskega društva INFORMATIKA

 

                                                                                                1. člen

18. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: "Članstvo v društvu preneha:

- prostovoljno z izstopom,

- z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije društva,

- s pravnomočno obsodbo na dvoletno ali daljšo zaporno kazen  in

- s smrtjo."

 

                                                                                                 2. člen

20. člen statuta se spremeni tako, da se glasi: "Če član dolguje plačilo najmanj enoletne članarine in dolga ne poravna v roku, določenem z obvestilom o zapadlosti plačila, mu s tem rokom prenehajo pravice, kakor so določene v 15. členu tega statuta, kakor tudi vse ugodnosti, ki so članom društva dostopne po sklepih izvršnega odbora društva, ter ugodnosti za člane v okviru dogodkov, katerih prireditelj ali soprireditelj je društvo."

 

                                                                                                 3. člen

Statut o spremembi statuta stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na občnem zboru.

 

V Ljubljani, dne 28. marca 2007

 

                                                                                                                            Niko Schlamberger

                                                                                                                                   Predsednik

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.