Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 11. redne seje UO

Številka: ZA02/1 Datum: 30. 12. 2002

ZAPISNIK

10. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

z dne 28. 10. 2002 ob 16.30

v sejni sobi Slovenskega društva Informatika v Ljubljani, Vožarski pot 12

 

Prisotni: mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. S. Indihar, doc. dr. Kušar, dr. V. Lenart, prof. dr. V. Omladič, mag. B. Peček, dr. M. Simončič, prof. dr. L. Zadnik Stirn

Opravičili so se: prof. dr. M. Bastič, prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, dr. V. Čančer, doc. dr. A. Čizman, prof. dr. S. Prešern

Odsotni: prof. dr. V. Batagelj, prof. dddr. V. Rupnik, dr. J. Barle, mag. M. Jeran, prof. dr. T. Pisanski, prof. dr. J. Žerovnik

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 1. Organizacija SOR’03
 2. Vabljeni predavatelji na SOR’03
 3. Vloga na MŠZŠ za sofinanciranje SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢03
 4. Aktivnosti v zvezi z vključitvijo SDI-SOR v mednarodne zveze
 5. Pregled dogodkov na področju OR v letu 2002
 6. Nadaljnje aktivnosti na področju OR poleg SOR√¢‚Ǩ‚Ñ¢03
 7. Razno

Ad 1.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je predstavila vabilo na 7. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav SOR'03, ki bo potekal od 24. do 26. 9. 2003 v Termah Olimia, Podčetrtek, Slovenija.

Rok za prijavo prispevkov je 1. 6. 2003, rok za odgovore recenzentov 1. 7. 2003, rok za končno oddajo prispevkov pa 20. 8. 2003.

Kotizacija za člane SDI-SOR znaša 100 EUR v tolarski protivrednosti na dan plačila, kotizacija za nečlane SDI-SOR znaša 150 EUR, za študente je vstop na simpozij prost, lahko pa kupijo Zbornik del SOR'03 po ceni 25 EUR.

Predsednica programskega odbora SOR'03 je prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, predsednica organizacijskega odbora SOR'03 pa prof. dr. Majda Bastič.

UO SDI-SOR je sprejel ceno oglasa ene A4 strani, črnobel tisk, 50.000,00 SIT.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn poskrbi za objavo oglasa o SOR'03 v ORMS Today, OR News, Uporabni Informatiki. Objava v OR News, das Magazin der GOR bo natisnjena v OR News Nr. 17, 3. marca 2003. Objava za SOR'03 je natisnjena v Uporabni Informatiki št. 4, okt/nov/dec 2002 na str. 248 in 250. Za objavo v ORMS je prošnja odposlana 20. novembra 2002, a odgovora o objavi še ni.

Mag. Samo Drobne poskrbi za objavo oglasa in drugih informacij v zvezi s SOR'03 na spletnih straneh SDI-SOR.

Ad 2.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn in prof. dr. Majda Bastič sta kontaktirali na seji UO SDI-SOR predlagane vabljene predavatelje.

Vabljeni predavatelji na SOR'03 so:

 • Prof. Dr. Knut Richter, Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Nemčija, naslov predavanja: √ǬªOptimal decisions in reverse logistics√Ǭ´;
 • Prof. Dr. Peter Koechel, Chemnitz University of Technology, Faculty of Informatics, Chair of Modelling & Simulation, Germany, naslov predavanja: √¢‚Ǩ≈ìSolving logistic problems through simulation and evolution√Ǭ´;
 • Prof. Dr. Rudolf Scitovski, University of Osijek, Department of Mathematics, Croatia, naslov predavanja: √¢‚Ǩ≈ìMathematical Models in Applications√¢‚Ǩ¬ù;
 • Prof. Dr. Sanjo Zlobec, McGill University in Montreal, Department of Mathematics and Statistics, Canada, naslov predavanja: √¢‚Ǩ≈ìConvexification and Stabilization of Nonlinear Programs√¢‚Ǩ¬ù;
 • Prof. Dr. Nadeshda V. Pachomova, Economic Faculty, Theoretical Economy Department, St. Petersburg State University, Russia, naslov predavanja: √¢‚Ǩ≈ìStrategic decisons in environmental economics√¢‚Ǩ≈ì;
 • Doc. Dr. Katarina Cechlarova, P.J. Šafarik University, Faculty of Science

Department of Geometry and Algebra, Košice, Slovakia, naslov predavanja: √¢‚Ǩ≈ìMax-algebras: applications, methodology, imprecise data√¢‚Ǩ¬ù.

 • Naknadno je bil za vabljenega predavatelja sprejet tudi prof. dr. Mikulas Luptacik s Technische Universitaet Wien, Avstrija.

Ad 3.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, prof. dr. Majda Bastič in mag. Samo Drobne so sprejeli zadolžitev, da pripravijo vse potrebno za prijavo na razpis MŠZŠ, RS za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2003.

SDI-SOR se je javila na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega sestanka v letu 2003 MŠZŠ, RS.

MŠZŠ, RS je v dopisu z dne 20. 11. 2002 potrdilo, da vloga vsebuje vse zahtevane elemente.

Do 30. 12. 2002 MŠZŠ, RS še ni javilo rezultatov javnega razpisa o sofinanciranju znanstvenih sestankov.

Ad 4.

Pogoj za včlanitev Sekcije za operacijske raziskave v IFORS in druge mednarodne zveze je sprememba statuta SDI, v katerem naj bi bila navedena Sekcija za operacijske raziskave kot sestavni del SDI. Na predlog prof. dr. Lidije Zadnik Stirn so člani SDI na rednem občnem zboru dne 4. decembra 2002 sprejeli spremembo statuta kot je navedeno v Poročilu o delu sekcije za operacijske raziskave v letih 1997-2002 z dne 30.11. 2002 (glej prilogo k temu zapisniku). S to spremembo statuta SDI predvidevamo, da smo izpolnili vse zahteve za včlanitev v IFORS in da bo le ta dokončno izpeljana v letu 2003.

Ad 5.

Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je poročala o številni in aktivni udeležbi strokovnjakov iz Slovenije na mednarodnem znanstvenem simpoziju Operations Research 2002, Celovec, Avstrija, septembra 2002 in na mednarodni konferenci iz Operacijskih raziskav v Trogirju, oktobra 2002.

Ad 6.

Predsednica SDI-SOR, prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je pozvala člane SDI-SOR k aktivnemu delu na področju OR ter popularizaciji tega področja v Sloveniji in širše.

V prilogi so štiri vabila na znanstvene sestanke s področja OR v letu 2003.

V letu 2003 bo SDI-SOR poleg organizacije in izvedbe SOR'03 izdala tudi tretjo publikacijo v SDI-SOR seriji knjig z naslovom √ǬªModeling of various practical problems√Ǭ´, uredniki: Liljana Ferbar (Mojca Indihar Štemberger), Lidija Zadnik Stirn in Samo Drobne.

Ad 7.

10. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 16.30 do 18.50 ure.

Predsednica UO SDI-SOR, prof. dr. L. Zadnik Stirn, in tajnik UO SDI-SOR, mag. S. Drobne, voščiva članom SDI-SOR

SREČNO, USPEŠNO IN ZDRAVO LETO 2002.

 

 

Predsednica UO SDI-SOR:
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r.

Zapisal:
mag. Samo Drobne, l.r.Priloge:

 • Poročilo o delu Sekcije za operacijske raziskave v letih 1997-2002
 • Vabilo na 7. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav v Sloveniji (SOR'03), Terme Olimia, Podčetrtek, Slovenija, 24. do 26. september, 2003;
 • Fotokopija vabila na Human Centered Processes (HCP'2003), 14-th Mini-EURO Conference, Centre Universitaire, Luxemburg, 5. do 7. maj, 2003;
 • Fotokopija vabila na Information Technology Interfaces (ITI 2003), Cavtat, Hrvaška, 16. do 19. junij, 2003;
 • Fotokopija vabila na EURO / INFORMS 2003, Joint International Meeting, Instanbul, 6. do 10. julij, 2003;
 • Fotokopija vabila na Operations Research 2003, University of Heidelberg, Heidelberg, Nemčija, 2. do 5. september, 2003.
 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.