Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

Zapisnik 7. redne seje UO

Stevilka: ZA00/2 Datum: 13. 7. 2000

ZAPISNIK

7. redne seje Upravnega odbora SDI-SOR

z dne 28. 6. 2000 ob 14.00

v sejni sobi Slovenskega drustva Informatika v Ljubljani, Vozarski pot 12

Prisotni: doc. dr. A. Čizman, mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, dr. V. Lenart, prof. dddr. V. Rupnik, dr. M. Simončič, prof. dr. L. Zadnik Stirn, prof. dr. J. Zerovnik

Opravičili so se: dr. J. Barle, dr. V. Čančer, prof. dr. S. Indihar, mag. M. Jeran, prof. dr. V. Omladič, mag. B. Peček

Odsotni: prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, prof. dr. S. Presern

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

  1. Pregled sklepov 6. redne seje UO SDI-SOR z dne 20. 03. 2000 (L. Zadnik)
  2. Organizacija 6. mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav SOR'01 (L. Zadnik in vsi člani UO)
  3. Razno

Ad 1.

Prisotni člani UO SDI-SOR so potrdili in sprejeli zapisnik 6. seje UO SDI-SOR z dne 20. 3. 2000.

Ad 2.

Na predlog UO SDI po vključitvi Mednarodnega simpozija iz operacijskih raziskav (SOR) k novemu, vsakoletnemu tematsko obarvanemu mednarodnemu simpoziju kot dodatku Dnevom Slovenske Informatike (DSI) je UO SDI-SOR sprejel sklep, da - predvsem zaradi časovne stiske - to ni mogoče izvesti ze v prihodnjem letu. UO SDI-SOR bo se razpravljal o predlogu.

6. mednarodni simpozij iz operacijskih raziskav (SOR'01) bo potekal v dneh od 26. do 28. 9. 2001 v Preddvoru, Slovenija.

Člani programskega odbora SOR'01 so dr. L. Lenart (predsednik), dr. J. Barle, prof. dr. M. Bastič, prof. dr. V. Batagelj, prof. ddr. L. Bogataj, prof. dr. M. Bogataj, prof. dr. R. E. Burkard, doc. dr. A. Čizman, mag. S. Drobne, prof. dr. J. Grad, prof. dr. M. Gradisar, prof. dr. T. Hunjak, prof. dr. S. Indihar, prof. dr. J. Kusar, prof. dr. U. Leopold, prof. dr. G. Mitra, prof. dr. L. NeraliŠ, prof. dr. V. Omladič, prof. dr. T. Pisanski, prof. dddr. V. Rupnik, prof. dr. M. Simončič, prof. dr. L. Zadnik Stirn, prof. dr. K. Zimmerman, prof. dr. J. Zerovnik.

Člani organizacijskega odbora SOR'01 so prof. dr. L. Zadnik Stirn (predsednica), prof. dr. M. Bogataj, mag. S. Drobne, mag. M. Jeran in mag. B. Peček.

O vabljenih predavateljih bo UO SDI-SOR razpravljal na naslednji seji:

  • dr. J. Grad kontaktira prof. dr. G. Mitro glede vabljenega predavanja na SOR'01.
  • Prof. dr. V. Batagelj in prof. dr. T. Pisanski bosta predlagala vabljenega predavatelja s področja aplikativne matematike.
  • Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn kontaktira predsednika HDOR, prof. dr. T. Hunjaka, glede vabljenih predavateljev iz Hrvaske.

Sprejmejo se pomembnejsi datumi pri organizaciji 6. mednarodna simpozija iz operacijskih raziskav SOR'01; in sicer: 15. 6. 2001 je zadnji dan za predlozitev pisnih prispevkov, 15. 7. 2001 je zadnji dan za odgovore recenzentov, 31. 8. 2001 je zadnji dan za predlozitev popravljenih prispevkov za Zbornik del SOR'01.

Sprejmejo se kotizacije SOR'01, in sicer: člani SDI-SOR - 200 DEM, nečlani SDI-SOR - 300 DEM, studenti vključno z Zbornikom del SOR'01 - 40 DEM ter brezplačna moznost udelezbe studentom brez Zbornika del SOR'01 na strokovnem delu simpozija.

Organizacijski odbor SOR'01 bo zaprosil MZT, RS za sofinanciranje simpozija.

Priloga k temu zapisniku je tudi vabilo na SOR'01 ter navodila avtorjem.

Ad 3.

7. redna seja Upravnega odbora SDI-SOR je trajala od 14.00 do 16.00 ure.

Predsednica UO SDI-SOR: prof. dr. Lidija Zadnik Stirn, l.r. Zapisal: mag. Samo Drobne, l.r. Priloge:

  • Obvestilo o 6. mednarodnem simpoziju iz operacijskih raziskav SOR'01 (Preddvor, Slovenija 26. - 28. 9. 2001)
  • Navodila avtorjem SOR'01 (Preddvor, Slovenija 26. - 28. 9. 2001)
 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.