Pristopna izjava za člana - študenta
Osebni podatki
Podatki o fakulteti

Članarina z DDV znaša: 7,20 € - za člane dodiplomske študente (ob predložitvi dokazila o statusu)

Vsi člani brezplačno prejemajo glasilo društva v tiskani oz. spletni izdaji - revijo Uporabna informatika.

Članstvo v društvu je redno in častno. Redno članstvo je individualno. Individualni člani so fizične osebe. Častni člani so lahko tudi pravne osebe.