Pridružite se

Pristopna izjava

Članstvo v društvu je redno in častno. Redno članstvo je individualno. Individualni člani so fizične osebe. Častni člani so lahko tudi pravne osebe.

Član društva (dalje: član) je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki je zainteresiran za razvoj računalništva in informatike in informacijske tehnologije in storitev ter sprejema in se ravna po njem.

Kolektivni častni član društva je lahko vsaka pravna oseba, ki je ustanovljena v Republiki Sloveniji in je zainteresirana za razvoj računalništva in informatike ter informacijske tehnologije in storitev in podpira namen in cilje društva ter želi z njim sodelovati. Častni član postane s podpisom izjave, da sprejema častno članstvo, ki jo podpiše predstavnik pravne osebe.

Včlanitev je opravljena s podpisom pristopne izjave. Letna članarina je 18 €, za študente in seniorje 7,20 € ter za podjetja 105,00 €.

Vsi člani brezplačno prejemajo glasilo društva - revijo Uporabna informatika.