Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...

Aktualno  

13. mednarodna konferenca SOR'15

 

Obveščamo vas, da bo 13. mednarodna konferenca o operacijskih raziskavah SOR'15 potekala od 23. do 25. seprembra 2015 na Bledu. Več informacij.

Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija IFORS News - junuj 2015

 

Obveščamo vas, da je marčevska številka revije IFORS News, ki jo izdaja mednarodna zveza za operacijske raziskave IFORS, dostopna na naslovu revije .


Slovensko društvo INFORMATIKA

Ob praznovanju 40. obletnice avstrijskih informatikov

 

Junija letos je društvo avstrijskih informatikov OCG praznovalo štirideseto obletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti so bili na slovesnost povabljeni predsedniki društev informatikov iz sosednjih držav ter mednarodnih organizacij CEPIS, ACM in IFIP. IFIP je pripravil sporočilo za javnost, ki povzema diskusije na slovesnosti in na spremljajočih srečanjih. V njem opozarja na pomen usposabljanja in izobraževanja za ekonomski in družbeni razvoj.

S sporočilom se Slovensko društvo INFORMATIKA strinja in ga podpira.

EURO Newsletter - junij 2015

 

Obveščamo vas, da je junijska številka EURO Newsletter, združenja EURO, katerega član je tudi SDI, dostopna tukaj.

 

Slovensko društvo INFORMATIKA

Priporočila sprejeta na posvetu o odprti kodi

 

Slovensko društvo INFORMATIKA je na posvetu o odprti kodi dne 18.2.2015 predstavilo predlog priporočil glede ravnanja v zvezi z odprto kodo. Upoštevaje odzive na posvetu in kasneje, je bil predlog dopolnjen in sprejet kot stališče društva.

Slovensko društvo INFORMATIKA

Konferenca Dnevi slovenske informatike 2015 - nagrajenci

Na konferenci Dnevi slovenske informatike 2015 so bila na slovesnem začetku konference podeljena priznanja Slovenskega društva INFORMATIKA za dosežke na področju informatike in za informacijsko tehnološki projekt leta.

Priznanj​i​ ​sta prejela:
- dr. Marko Hölbl, za promocijo društvenih dejavnosti med mladimi in za mednarodno predstavljanje  društva​,​
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo, za uvajanje računalnikov v šole in prispevek k računalniškemu opismenjevanju mladih​.​

​Priznanje ​eNagrad​a​ ​je ​​bilo podeljeno Agencij​i​ Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za projekt "Vzpostavitev registra zavezancev za informacije javnega značaja".

Konferenca Dnevi slovenske informatike 2015 - objava Arhiva RS

 

Arhiv Republike Slovenije prizna skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov, ki delajo z dokumentarnim gradivom, za udeležbo na konferenci Dnevi slovenske informatike 2015 0,5 kreditne točke.

 

 

CEPIS Newsletter - februar 2015

 

Obeščamo vas, da je februarska številka CEPIS Newsletter dostopna tu.

Slovensko društvo INFORMATIKA

Nov naslov Slovenskega društva INFORMATIKA

 

Sporočamo vam, da ima društvo nov naslov:

Slovensko društvo INFORMATIKA

Litostrojska cesta 54

1000 Ljubljana

 
 
 
top

Za člane SDI

Dostop samo za člane. Članom posredujemo:

  • Sprejeti dokumenti na rednem letnem občnem zboru društva 30. marca 2015
  • Zapisnik 104. seje izvršnega odbora društva z dne, 11.03.2015, ter 38. in 39. korespondenčne seje IO

 

Za člane Foruma IKT 50+

Dostop samo za člane Foruma IKT 50+. Članom Foruma IKT 50+ posredujemo zapisnike sestankov.

Dober dan na straneh Slovenskega društva INFORMATIKA!

Kdo smo in kaj delamo, boste odkrili, če boste odprli ostale strani. Tu naj povemo le to, da so člani društva strokovnjaki, ki želijo prispevati k razvoju in popularizaciji informatike mimo svojega rednega dela. V informatiki želimo nastopiti kot aktivni posamezniki, ki so prepričani, da so sposobni razvoju ne le slediti, temveč nanj tudi vplivati in ki so na različne nacine to tudi že storili. Cilj je, da bi pridobile vse tri sfere: znanost, stroka in podjetništvo. Več

 

Sekcije društva 

Ena od oblik strokovnega dela v društvu so sekcije. Sekcije so vsebinsko zaokrožena strokovna področja in so odprte vsem članom društva, ki imajo interes za delo na določenem področju. Sekcijo ustanovijo zainteresirani člani društva na ustanovnem sestanku sekcije. Več

 
 

ECDL 

ECDL - European Computer Driving Licence oz. ICDL √¢‚Ǩ‚Äú International Computer Driving Licence je mednarodna izobraževalna iniciativa, namenjena širjenju primerljive računalniške pismenosti. V deželah, kjer je uvedena, jo upravlja neodvisno telo. V Sloveniji je to Slovensko društvo Informatika. Več

 
 

Publikacije 

Društvo izdaja dve strokovni reviji: Uporabno informatiko, ki je obenem tudi glasilo društva. in Informatico, edino slovensko znanstveno revijo za področje informatike, ki je zaradi angleščine priznana tudi mednarodno. Več

 
 
 

Sorodne strani 

Na sorodnih straneh si lahko poiščete spletne naslove društev in ustanov s katerimi društvo sodeluje. Več

 
 

Dogodki 

Društvo organizira in sodeluje pri izvedbi strokovnih konferenc, simpozijev in srečanj informatikov v Sloveniji in v tujini. O dogodkih vas obveščamo na teh straneh. Več

 
 

Včlani se 

Pridružite se nam in postanite član društva strokovnjakov, ki želijo prispevati k razvoju in popularizaciji informatike mimo svojega rednega dela. Poiščite sekcijo, ki bo najbolj ustrezala vašim ambicijam. Izpolnite prijavnico in postanite član. Študentje in seniorji imajo posebne ugodnosti v obliki nižje članarine. Več

 
 
 
 
Na vrh

©  2009 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.

marandlogo