Dnevi slovenske informatike 2003

Dnevi slovenske informatike 2003

Dnevi slovenske informatike 2003 so deseto jubilejno posvetovanje slovenskih informatikov, ki si je priborilo ugled najpomembnejšega slovenskega strokovnega srečanja na področju informatike. Pravimo priborilo, kajti tak sloves ne more biti podeljen vnaprej. Zanj si je prizadevalo Slovensko društvo INFORMATIKA v sodelovanju z vsemi organizacijami, ki so želele prispevati k ugledu in razvoju informatike kot znanosti ter stroke in ob tem odpirati tudi osebne in poslovne stike. Postalo je viden dogodek, ki se ga kot vabljeni predavatelji radi udeležijo tudi tuji strokovnjaki in tisti slovenskega rodu, ki delujejo v tujini. Seveda gredo zasluge za dosežek predvsem domačim informatikom, ki se potrudijo preliti svoja spoznanja in dosežke v referate in jih predstaviti kolegom na posvetovanju, z objavo v zborniku pa tudi najširši javnosti.

Rdeča nit DSI 2003 je Slovenska informatika za tretje tisočletje: v družbi najrazvitejših, kar se je odrazilo tudi v prispevkih. Program letošnjega posvetovanja je obsegal več kot 100 prispevkov, katerih avtorji so strokovnjaki iz slovenskih podjetij in ustanov. Na posvetovanju so nastopili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Organizirani sta bili dve okrogli mizi, na katerih so sodelovali številni ugledni strokovnjaki, udeleženci pa so z njimi in med seboj lahko izmenjali svoja mnenja o aktualnih vprašanjih. V program posvetovanja smo uvrstili tudi delavnico in študentski forum. Med odmori so si udeleženci lahko ogledali razstavo, na kateri so se predstavljala nekatera podjetja. Organizirani so bili tudi že tradicionalni družabni dogodki, ki so bili vedno odlično sprejeti.


Več o dogodku na spletni strani konference