Priznanja društva za leto 2023 podeljena na konferenci DSI2023

Priznanja društva za leto 2023 podeljena na konferenci DSI2023

Priznanja društva za leto 2023 podeljena na konferenci DSI2023

Na slovesnem začetku konference Dnevi slovenske informatike 2023 dne 9.5. t.l. so bila podeljena priznanja Slovenskega društva INFORMATIKA za leto 2023. Prejemniki priznanj so:

- mag. Katarina Puc - zlati častni znak za razvoj strokovnega izrazja informatike in za metodologijo razvoja spletnega slovarja informatike Islovar,

- Pavel Tepina - srebrni častni znak za urejanje spletnih strani društva ter za vodenje evidenc članstva in naročnikov publikacij Slovenskega društva INFORMATIKA,

- Fakulteta za organizacijske vede – srebrni častni znak za sodelovanje s Slovenskim društvom INFORMATIKA na področju operacijskih raziskav,

- mag. Damjan Fujs - priznanje za prispevek k razvoju in ugledu Slovenskega društva INFORMATIKA.

Predloge za priznanja z obrazložitvami najdete tukaj.


Slovensko društvo INFORMATIKA