Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

DSI 2001

Arhiv referatov na posvetovanju DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2001Sekcija A

 • Application Service Providers - spremenjeni pogoji na tržišču programske opreme, Štefan Volovšek, Miha Volovšek (DOC datoteka)

 • ARHITEKTURE PODATKOVNIH SKLADIŠČ, Izidor Golob, Tatjana Welzer (DOC datoteka)

 • ARHITEKTURNE REŠITVE ZA SPLETNE INFORMACIJSKE SISTEME NA OSNOVI JAVE, Simon Beloglavec, mag. Boris Benko, dr. Ivan Rozman (DOC datoteka)

 • ARIS + ASAP √¢‚Ǩ¬¶ PROCESNO ORIENTIRANA VPELJAVA POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA SAP R/3, Andrej Bakija (DOC datoteka)

 • DINAMIČNI RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME V ČASU INTERNETA, mag. Boris Benko (DOC datoteka)

 • DINAMIČNI POGLED NA KAKOVOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA, mag. Andrej Tomšič, mag. Bojan Podlesnik (DOC datoteka)

 • IMPLEMENTACIJA PROJEKTNE PISARNE V PODJETJU ISKRATEL, Andrej Jesenovec, Sandra Gašparini, Marko Skube (DOC datoteka)

 • INFORMATIKA IN SODOBNE METODOLOGIJE NA PODROČJU OBVLADOVANJA POSLOVNIH PROCESOV, Tomaž Rusimovič (DOC datoteka)

 • ISO 9000 PRESOJE Z DODANO VREDNOSTJO, Marjan Pivka (DOC datoteka)

 • KDAJ IN KAKO UVESTI OBLIKOVALCA - INFORMATIKA V RAZVOJ RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, Tadej Maligoj (DOC datoteka)

 • OBJEKTNO NAČRTOVANJE PODATKOVNIH BAZ, Sebastian Lahajnar, Alenka Rožanec (DOC datoteka)

 • OBJEKTNO RELACIJSKO PRESLIKOVANJE, Dominik Roblek (DOC datoteka)

 • POMOČ UPORABNIKOM - RAZVOJ CENTRA ZA POMOČ UPORABNIKOM INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, Katja Harej, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman (DOC datoteka)

 • PRIKAZ VELIKIH HIERARHIJ IN PIRAMID, Matjaž Zaveršnik, Vladimir Batagelj, Enzo Pavletič (DOC datoteka)

 • Računalniška igra - od ideje do prodajnih polic (DOC datoteka)

 • RAZVOJ IN FUNKCIJE ORODJA ZA MODELIRANJE IN OCENJEVANJE KOMPLEKSNOSTI PROCESOV (SOPCOM-TOOL), Tomislav Rozman, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Gregor Polančič (DOC datoteka)

 • STRATEŠKO VODENJE PODJETJA S POMOČJO SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, Milojka Jakič (DOC datoteka)

 • UPORABA METODE TAD ZA RAZVOJ APLIKACIJE TRANZIT, Nadja Damij (DOC datoteka)

 • UPRAVLJANJE Z ZAHTEVAMI IN REQUISITEPRO, Pavel Snoj (DOC datoteka)

 • VEČRAZSEŽNOSTNO MODELIRANJE PODATKOV V PRAKSI, Maja Ferle (DOC datoteka)

 • VLOGA SPOROČILNIH SISTEMOV IN JMS PRI INTEGRACIJI SISTEMOV, Igor Novak, Simon Beloglavec, Marjan Heričko (DOC datoteka)

 • XML: razvoj aplikacij za različne odjemalce, Matej Grom, Damjan Vavpotič, Rok Rupnik (DOC datoteka)

 • XP - EKSTREMNO PROGRAMIRANJE, METODOLOGIJA RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME, Andrej Kline, univ. dipl. ing. (DOC datoteka)

Sekcija B

 • INTEGRACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, Boštjan Kežmah (DOC datoteka)

 • MODELIRANJE POSLOVIH PROCESOV V PRAKSI, Marjana Heričko (DOC datoteka)

 • SE SLOVENSKI MANAGERJI ZAVEDAJO POMENA KAKOVOSTNIH INFORMACIJ ZA POSLOVNO ODLOČANJE?, Mojca Indihar Štemberger, Jurij Jaklič, Aleš Groznik, Andrej Kovačič (DOC datoteka)

 • UPRAVLJANJE ZNANJA V OKOLJU OMREŽNEGA GOSPODARSTVA, Nevenka Gorenšček (DOC datoteka)

 • UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, Goran Šušnjar, Nataša Žabkar (DOC datoteka)

 • VREDNOST INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V POSLOVNEM SVETU, Mark Stemberger, univ.dipl.inž.,MBA (DOC datoteka)

Sekcija C

 • Agregacija poslovnih informacij s pomočjo informacijskih portalov, Janez Gašparin, Miha Volovšek (DOC datoteka)

 • ASP - PONUDNIK INTERNET SERVISNE STORITVE, Gregor Filipič, (DOC datoteka)

 • ELEKTRONSKO PRIJAVLJANJE V ZDRAVSTVENO, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Tomaž Marčun, Irma Dovžan (DOC datoteka)

 • GRADNJA SPLETNE APLIKACIJE ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI, Gregor Polančič, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Tomislav Rozman (DOC datoteka)

 • JAVANSKA TEHNOLOGIJA V MOBILNIH NAPRAVAH, Roman Verhovšek, Albin Ložar (DOC datoteka)

 • PORTAL - VRATA V SVET, Borut Fabjan (DOC datoteka)

 • PRIPRAVA ORGANIZACIJE NA ELEKTRONSKO POSLOVANJE: UVEDBA UČINKOVITE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE, Livija Selčan (DOC datoteka)

 • TEHNOLOGIJE ZA MOBILNO POSLOVANJE, Uroš Hribar, univ.dipl.org. (DOC datoteka)

 • USPEŠNA UPORABA INFORMACIJSKIH SISTEMOV V MALIH SLOVENSKIH PODJETJIH V POVEZAVI Z MOŽNOSTMI OMREŽNEGA POSLOVANJA, Borut Werber (DOC datoteka)

 • USPEŠNOST POSLOVANJA IN INFORMATIZACIJA, Peter Trkman, Tomaž Turk, Vasja Vehovar, Borka Jerman-Blažič (DOC datoteka)

 • USTAVNO SODSTVO NA INTERNETU, dr. Arne Mavčič (DOC datoteka)

Sekcija D

 • E-BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT - UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI PREK INTERNETA - Sodobni način poslovnega sodelovanja, Biljana Prinčič (DOC datoteka)

 • HOLISTIČNI PRISTOP K IZGRADNJI PODATKOVNEGA SKLADIŠČA IN IMPLEMENTACIJA, Drago Kelšin, Maja Zorman, Janez Berce (DOC datoteka)

 • INTEGRACIJA APLIKACIJ, Robert Korošec (DOC datoteka)

 • IZKUŠNJE PRI RAZVOJU ZAVAROVALNIŠKIH APLIKACIJ, Matevž ROSTAHER, Mihael ROSTAHER univ. dipl. ing. (DOC datoteka)

 • LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEMI, Tonči Cerar, Mojca Progar, Primož Žavbi (DOC datoteka)

 • MOČ IN NEMOČ RAČUNALNIŠKE PODPORE ODLOČANJA, Aleš Jurančič, Vladislav Rajkovič (DOC datoteka)

 • NALOGE NOTRANJE REVIZIJE PRI NAKUPU IN UVEDBI ERP SISTEMOV, mag. Ljupčo Krstov, dipl.ekon. (DOC datoteka)

 • POMEMBNOST PLANA ZA NEPREKINJENO POSLOVANJE ZA ORGANIZACIJE, Irena Andolšek in Boža Javornik (DOC datoteka)

 • POSLOVNO - PROJEKTNI INFORMACIJSKI SISTEM MOZAIK, Bogdan Trček (DOC datoteka)

 • PRIKAZ OMREŽIJ S SVG, Andrej Mrvar, Vladimir Batagelj (povzetek (DOC datoteka), (PDF datoteka

 • RAZVRŠČANJE EGO-CENTRIČNIH OMREŽIJ, Simona Korenjak-Černe, Vladimir Batagelj ((PDF datoteka)

 • ŠTEVILKA STANOVANJA IN RAČUNALNIŠKO DOLOČEN IDENTIFIKATOR STANOVANJA V NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH, Aleksandar Milenković (DOC datoteka)

 • THE IMPACT OF CASE TOOL ORACLE DESIGNER ON SLOVENIAN DEVELOPER PRODUCTIVITY M.Sc. Andrej Žabkar (DOC datoteka)

 • UVAJANJE INFORMACIJSKE REŠITVE NAVISION FINANCIALS V SKUPINO AVTOTEHNA, Janko Moser, Dr. Dejan Leskovšek, dipl.ing. (DOC datoteka)

 • VPLIV ORODJA CASE ORACLE DESIGNER NA PRODUKTIVNOST SLOVENSKIH RAZVIJALCEV, mag. Andrej Žabkar (DOC datoteka)

Sekcija E

 • INFORMATIKA ZA ZAČETNIKE, Zvonko Kribel (DOC datoteka)

 • INTERNET - OMREŽJE ZA PODPORO POUČEVANJA IN UČENJA, Mateja Žepič (DOC datoteka)

 • IZOBRAŽEVANJE IN SAMOIZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH, Fani Mavrič (DOC datoteka)

 • IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO ZA UČENKE IN UČENCE PREKO RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA - e izobraževanje, Alenka Makuc (DOC datoteka)

 • KAKO SE IZOGNITI TIHI NEVARNOSTI, Metod Čufar, Zdenka Vrbinc (DOC datoteka)

 • MODEL ZA IZBIRO NADALJNJEGA ŠTUDIJA, USMERJENEGA V NARAVOSLOVJE, Igor Kern, Iztok Bitenc, Mojca Bernik (DOC datoteka)

 • ODIN: EVROPSKI PROJEKT IZOBRAŽEVANJA INFORMATIKE V ZDRAVSTVENI NEGI, Peter Kokol, Ana Habjanič, Dušanka Micetić Turk, Viljem Brumec, Ljudmila Kolenc (DOC datoteka)

 • RAČUNALNIŠKO PODPRT MODEL OCENJEVANJA TEŽAVNOSTI MATURITETNIH NALOG IZ FIZIKE, Oliver Ogris, Vladislav Rajkovič, Drago Vuk (DOC datoteka)

 • RAZVOJ PREDMETA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI, Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, Vladimir Batagelj, Rado Wechtersbach (DOC datoteka)

 • TERMINOLOŠKI E-SLOVAR, Tomaž Turk, Jurij Jaklič (DOC datoteka)

Sekcija G

 • H KONCEPTUALIZACIJI INFORMACIJSKE ETIKE, Franci Pivec (DOC datoteka)

 • INOVACIJE IN INVALIDI, mag. Aleksandra Tabaj (DOC datoteka)

 • KO POSTANEJO STORITVE DRŽAVE ELEKTRONSKE, Matjaž Jurca (DOC datoteka)

 • ODKRIVANJE POTI DO KAKOVOSTNIH STORITEV CENTER ZA PODPORO UPORABNIKOM, Jože Benčina, Janez Grad (DOC datoteka)

 • PROUČEVANJE UPORABE ELEKTRONSKIH ČASOPISOV: STIČIŠČE INFORMACIJSKE ZNANOSTI IN SOCIOLOGIJE, Tvrtko M. Šercar, Bojan Oštir, Anka Rogina, Tvrtko Ujević (DOC datoteka)

 • SO NAŠI NAROČNIKI IN UPORABNIKI ZADOVOLJNI?, Alojzij Mišmaš (DOC datoteka)

Sekcija I

 • MODELIRANJE SISTEMOV: PRIMERJAVA METODOLOGIJ TAD IN INCOME, Aleš Popovič (DOC datoteka)

 • ORODJA OLAP, Sabrina Aličehajič, Zoran Vidmar (DOC datoteka)

 • OSEBNI RAČUNALNIKI MED ŠTUDENTI, Metka Kuhar, L. Dolenc, M. Kajbič, B. Kajin, P. Kokalj, K. Šturm (DOC datoteka)

 • PODATKOVNA PODPORA MEDNARODNI IZMENJAVI ŠTUDENTOV V PROGRAMU SOCRATES - ERASMUS, Aida Kamišalić, Aleš Vrabič (DOC datoteka)

 • POSOJILO - DA ALI NE (Uporaba inteligentnih sistemov v bančništvu), Matej Mertik, Saša Jevtić (DOC datoteka)

 • PRIMERJAVA UPORABNOSTI SPLETNIH STRANI ČASOPISOV DELO, DNEVNIK, VEČER IN FINANCE, Gašper Koren, Jasna Mak, Tadeja Nedog, Vesna Turel, Erika Zupančič, Mihelca Weingerl (DOC datoteka)

 • PROJEKT RIS: PET LET SPREMLJANJA I&TK TEHNOLOGIJ, Matej Jovan, Vasja Vehovar (DOC datoteka)

 • REFORMA PLAČILNIH SISTEMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI, Primož Marinšek (DOC datoteka)

 • STOPNJA INFORMATIZACIJE V OGLAŠEVALSKIH IN PR AGENCIJAH V SLOVENIJI, Anja Bokal in Tina Berčič, Maruša Komac, Urška Planinc, Ula Spindler (DOC datoteka)

 • UPORABA ODLOČITVENIH DREVES PRI NAPOVEDOVANJU GIBANJA TEČAJEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV, Tapajner Alojz, mentor: prof. dr. Peter Kokol (DOC datoteka)

Sekcija operacijske raziskave

 • MODELIRANJE PROSTORSKE VIDLJIVOSTI NA GRAFIH IN UPORABE, Andrej Brodnik, Tomaž Pisanski, Arjana Žitnik (DOC datoteka)

 • OBLIKOVANJE EKOLOŠKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN DOLOČANJE EKOLOŠKE KAKOVOSTI IZDELKOV LESNOINDUSTRIJSKIH DEJAVNOSTI, Igor Lipušček, Leon Oblak, Lidija Zadnik-Stirn (DOC datoteka)

 • OBLIKOVANJE KRITERIJEV ZA GRUPIRANJE Z VIDIKA INFORMATIKE PRIMERLJIVIH LESNOINDUSTRIJSKIH PODJETIJ S CLUSTER ANALIZO, Jože KROPIVŠEK, Leon OBLAK, Mirko TRATNIK (DOC datoteka)

 • OBRAVNAVANJE MEDSEBOJNEGA VPLIVA BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN EKONOMSKE AKTIVNOSTI S POMOČJO TEORIJE IGER, Petra Grošelj (DOC datoteka)

 • STREŽNI MODELI RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, Lado Lenart (DOC datoteka)

 • UPORABA SIMULACIJSKIH MODELOV ZA VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, Andrej Udovč (DOC datoteka)

 • VREDNOTENJE POSEGOV V PROSTOR S POMOČJO KONTINGENČNE METODE, Peter KUZMIN (DOC datoteka)

Vabljeni referati

 • MANAGING CHANGE TOWARD E-BUSINESS ERA: SLOVENIAN AND CROATIAN PERPECTIVES, Vesna Bosilj Vukšić, Mario Spremić, Andrej Kovačič (DOC datoteka)

 • RAZVOJ SLOVENSKEGA RAČUNALNIŠKEGA IZRAZJA, Vladimir Batagelj (PDF datoteka)

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.