Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več ...
top

DSI 2002

DEVETO POSVETOVANJE
DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2002

 

INFORMATIKA KOT PRILOŽNOST IN IZZIV
KONGRESNI CENTER GRAND HOTEL EMONA, PORTOROŽ
17. - 19. april 2002

 

*   *   * 

GENERALNI POKROVITELJMOBITEL

 

POKROVITELJI DNEVA


ORACLEMICROSOFT
 

ČASTNI POKROVITELJ


MID
 

POKROVITELJI

 

 


HERMES SOFTLAB


 

 


MARAND D.O.O


 

 


IBM


 

 


HERMES PLUS


 

 


IXTLAN TEAM


 

 


IPMIT


 

 

 

 

 

 

POKROVITELJI PROMOCIJSKIH DARIL

 

 


SRC.SI sistemske integracije


 

 


GENIS


 

 


VMA


 

 


Spin


 

 


MIDO


 

 


Radeče papir


 

 


Comland


 

 


Razvojni center IRC Celje


 

 


Uvodnik

Dnevi slovenske informatike so posvetovanje, ki ga prirejajo informatiki z namenom, da se srečajo, da izmenjajo informacije in spoznanja in da jih posredujejo javnosti. To je tudi priložnost, da se spomnimo različnih mnenj o tem, ali je toliko število posvetovanj res potrebnih, saj se razen na DSI informatiki srečujejo še na številnih drugih tako domačih kakor mednarodnih strokovnih dogodkih. Tako vprašanje bi bilo morda lahko na mestu pred dvajsetimi ali več leti, ko je bila informatika bistveno manj razvejana. Vendar tega vprašanja tedaj ni bilo pač zaradi tega, ker so bili informatiki precej bolj univerzalni, kakor so danes, deloma pa tudi zato, ker je bilo posvetovanj manj.

Letošnji posvet je naravnan v prihodnost. Rdeča nit letošnjega posvetovanja je Informatika kot priložnost in izziv Sloveniji. Kaj to pomeni? Pomeni, da nam informatika vsak dan ponuja možnosti in priložnosti za večjo uspešnost poslovanja. Obenem pa vedno predstavlja izziv, kajti pomembnih informacij za nove razvojne načrte, ki omogočajo odkrivanje bodočih tržnih niš, ni nikoli preveč.

Pomen posvetovanja je še dosti širši. Marsikaj lahko proučimo v samoti delovne sobe, za računalnikom, v elektronski komunikaciji s kolegi. V množici medsebojnih stikov pa nastane nova kvaliteta in ne glede na razvoj tehničnih omrežij ostajamo še naprej predvsem socialna bitja.

DSI 2002 ohranjujejo programsko shemo prejšnjih let, ki se je uveljavila in potrdila. Razmeroma stalne sekcije omogočajo časovno sledenje razvoja določenega področja, potrebne, vendar ne radikalne dopolnitve pa so jamstvo, da se v programu posvetovanja odraža tudi razvoj informatike. Vse vidnejša mednarodna komponenta posvetovanja je možnost, da naša spoznanja primerjamo in merimo tudi z razvojem v svetu, saj dobi naziv posvetovanja - dnevi slovenske informatike - šele v taki relaciji ustrezno veljavo in pomen.

Naj pričujoče vabilo na posvetovanje zaključimo kot informatiki: Pomnožite svoje znanje - delite ga z drugimi!

 

Niko Schlamberger
Slovensko društvo INFORMATIKA
Predsednik

Franci Mugerle
Združenje za informatiko in telekomunikacije
Predsednik

 

dr. Ivan Vezočnik
Predsednik programskega odbora


dr. Mojca Indihar Štemberger
Predsednica organizacijskega odbora

 Programski svet

dr. Andrej Kovačič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (predsednik)
Tomaž Banovec, Statistični urad Republike Slovenije
dr. Mirko Vintar, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola
Niko Schlamberger, Statistični urad Republike Slovenije
dr. Ivan Rozman, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
dr. Janez Grad, Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola
dr. Marjan Krisper, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Franci Mugerle, MAOP d.d.
mag. Katarina Puc, Slovensko društvo INFORMATIKA
dr. Vladislav Rajkovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Franc Žerdin, Slovensko društvo INFORMATIKA

Programski odbor

dr. Ivan Vezočnik, IRC Celje d.d. (predsednik)
Niko Schlamberger, Statistični urad Republike Slovenije
mag. Katarina Puc, Slovensko društvo INFORMATIKA
Tomaž Gornik, Marand d.o.o.
mag. Franci Pivec, M.O. Maribor
Stane Štefančič, GEN IS d.o.o.
dr. Jurij Jaklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Katjuša Skukan, Ixtlan Team d.o.o.
dr. Lidija Zadnik Stirn, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Rado Stojanović, Infos d.o.o.
Tomaž Skulj, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
dr. Tatjana Welzer Družovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Organizacijski odbor

dr. Mojca Indihar Štemberger, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (predsednica)
Niko Schlamberger, Statistični urad Republike Slovenije
mag. Andreja Ivartnik Kanduč, Združenje za informatiko in telekomunikacije
dr. Ivan Vezočnik, IRC Celje d.d.
mag. Sašo Novaković, IPMIT Ljubljana
Andrej JUS, Infos d.o.o.
Irena Jelen, Infos d.o.o.
PROGRAMSKI SKLOPI POSVETOVANJA DSI 2002


Vabljena predavanja

Predstavitev projektov, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za informacijsko družbo

Sekcije:

A. Mednarodna sekcija (vodja Niko Schlamberger)
B. Metodologija, informacijska tehnologija in pristopi (vodja Tatjana Welzer Družovec)
C. Poslovna informatika in povezovanje poslovnih sistemov (vodja Jurij Jaklič)
D. Internet in tehnologija elektronskega poslovanja (vodja Tomaž Gornik)
E. Informacijske rešitve in uvajanje IS (vodja Ivan Vezočnik)
F. Izobraževanje in usposabljanje na področju informatike (vodja Tomaž Skulj)
G. Operacijska raziskovanja (vodja Lidija Zadnik Stirn)
H. Strokovni jezik (vodja Katarina Puc)
I. Sociološki, pravni in etični vidiki informatike (vodja Franci Pivec)
J. Študentska sekcija (vodja Marko Bajec)

Okrogle mize:
OM1: Možnosti informacijskih podjetij za pridobitev sredstev Evropske unije (vodja Andreja Ivartnik Kanduč)
OM2: Začetki računalništva in informatike na slovenskem (vodja Franci Pivec)
OM3: Celovite programske rešitve (ERP): mit ali resničnost? (vodja Marjan Krisper)
OM4: Trendi spletnih predstavitev (vodja Tomi Ilijaš)

Delavnice:
D1: Organizacija sodobne pisarne (vodja Stane Štefančič)
D2: Mobilna informacijska prihodnost (vodja Janez Bešter)


Družabni dogodkiVSEBINA POSVETOVANJA DSI 2002

DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 2002

PREGLED

 

 

17. april
sreda

18. april
četrtek

19. april
petek

 

 

  8:30  

REGISTRACIJA
(do 18:00)

REGISTRACIJA
(do 18:00)

REGISTRACIJA
(do 18:00)

  8:30  

 

 

  9:00  

B

C

G

D

F

H

  9:00  

 

 

  9:30  

  9:30  

 

 

  10:00  

OTVORITEV, ČASTNI GOVORNIKI

  10:00  

 

 

  10:30  

 

 

  10:30  

 

VABLJENO PREDAVANJE

 

  11:00  

VABLJENA PREDAVANJA

B

C

G

  11:00  

 

 

  11:30  

D

F

  11:30  

 

 

  12:00  

  12:00  

 

 

  12:30  

 

 

KOSILO:
GOSTITELJ MICROSOFT

  12:30  

 

 

  13:00  

  13:00  

 

 

  13:30  

  13:30  

 

VABLJENA PREDAVANJA

 

  14:00  

I

E

D1

D

A

J

  14:00  

 

 

  14:30  

  14:30  

 

 

  15:00  

 

  15:00  

 

PROJEKTI
MID-A

OM1

 

  15:30  

 

 

  15:30  

 

I

E

OM4

A

J

 

  16:00  

  16:00  

 

 

  16:30  

  16:30  

 

 

 

 

  17:00  

PROJEKTI
MID-A

OM2

D2

OM3

  17:00  

 

 

 

  17:30  

ZAKLJUČEK

  17:30  

 

 

  18:00  

 

  18:00  

 

 

  18:30  

 

 

  18:30  

 

 

  19:00  

  19:00  

 

 

  19:30  

  19:30  

 

 

  20:00  

GOSTITELJ VEČERA:
ORACLE

GOSTITELJ VEČERA:
MOBITEL

  20:00  
PROGRAM POSVETOVANJA DSI 2002

torek 16. april

16:00 - 20:00

prijava, recepcija

sreda 17. april

08:30 - 18:00

prijava, recepcija

10:00 - 11:00

OTVORITEV POSVETOVANJA
NAGOVOR PREDSEDNIKA SDI:
NIKO SCHLAMBERGER
NAGOVOR PREDSEDNIKA ZIT:
FRANCI MUGERLE
NAGOVOR PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA ODBORA:dr. IVAN VEZOČNIK


ČASTNI GOVORNIK DR. PAVEL GANTAR, MINISTER ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

ČASTNI GOVORNIK DR. J√É‚ÄúZSEF GY√É‚ÄìRK√É‚ÄìS,DRŽAVNI SEKRETAR ZA PODROČJE APLIKACIJ V INFORMACIJSKI DRUŽBI


PODELITEV PRIZNANJ SLOVENSKEGA DRUŠTVA INFORMATIKA


11:00 - 12:30

VABLJENA PREDAVANJA (VODJA ANDREJ KOVAČIČ )
DR. HANNU JAAKKOLA, TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, PORI, FINSKA: THE EXTENSIVE ROLE OF REUSE IN SOFTWARE ENGINEERING
DR. CENE BAVEC, VISOKA ŠOLA ZA MANAGEMENT V KOPRU: REALNOST VIRTUALNIH ORGANIZACIJ


12 :30 - 13:45

odmor za kosilo

13:45 - 15:00

VABLJENA PREDAVANJA (VODJA ANDREJ KOVAČIČ )
PETER MENHARD, CSPM INC., FREDERIKSSUND, DANSKA: STRATEŠKO NAČRTOVANJE - KAJ VEČ KOT IZGUBLJANJE ČASA
ŽIGA VAUPOT, ORACLE SOFTWARE D.O.O.: ZGODBA O MILIJARDI DOLARJEV IN KAKO SMO PRENOVILI POSLOVNE PROCESE V ORACLU

15:00 - 15:15

odmor

15:15 - 16:45

Z INOVATIVNOSTJO IN CIVILNIMI INICIATIVAMI V INFORMACIJSKO DRUŽBO
(PREDSTAVITEV PROJEKTOV, KI JIH JE SOFINANCIRALO MID)
PIA:
E-demokracija
MIBO: Glasovni in podatkovni Internetni portali
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: Vizualizacija velikih količin 3D podatkov na Internetu
COMLAND: Izobraževalni portal

15:15 - 16:45

OKROGLA MIZA 1: MOŽNOSTI INFORMACIJSKIH PODJETIJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EU (VODJA ANDREJA IVARTNIK KANDUČ)

16:45 - 17:00

odmor

17:00 - 18:30

Z INOVATIVNOSTJO IN CIVILNIMI INICIATIVAMI V INFORMACIJSKO DRUŽBO (PREDSTAVITEV PROJEKTOV, KI JIH JE SOFINANCIRALO MID)
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: Uvajanja sodobne informacijske tehnologije v slovenskih zavodih za izobrazevanje invalidov (video podprto spletno predavanje)
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: Izdelava e-learning spletne strani za izobraževanje odraslih gluhih na daljavo
CDE in IJS; GIVE: Govorne informacije v e-prostoru
Ljubljanski laboratorij za digitalne medije LJUDMILA: Ops! Comuna (spletni radio) in portal Informator.

17:00 - 18:30

OKROGLA MIZA 2: ZAČETKI RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE NA SLOVENSKEM (VODJA FRANCI PIVEC)

20:00

GOSTITELJ VEČERA: ORACLE

četrtek 18. april

08:30 - 18:00

prijava, recepcija

09:00 - 10:30

SEKCIJA B: METODOLOGIJA, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PRISTOPI (VODJA TATJANA WELZER DRUŽOVEC)
Damjan Vavpotič, Marko Bajec, Marjan Krisper: Model za izbiro metodologije razvoja programske opreme
Zlatko Čajić, Ervin Schaffranietz, Uroš Novak, Milan Ojsteršek: Ogrodje za avtomatsko persistenco komponent v relacijski podatkovni bazi
Tomislav Rozman, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Gregor Polančič, Katja Harej: "Brezplačna" programska infrastruktura za spletne aplikacije
Andrej Bregar: Načrtovanje in gradnja odločitvenih modelov v elektronski preglednici
Roberto Biloslavo, Janez Grad:
Uporaba mehkega ekspertnega sistema za presojanje fleksibilnosti organizacije

09:00 - 10:30

SEKCIJA C: POSLOVNA INFORMATIKA IN POVEZOVANJE POSLOVNIH SISTEMOV (VODJA JURIJ JAKLIČ)
Alenka Rožanec, Marjan Krisper, Marko Bajec, Rok Rupnik: Strateški načrt informatizacije Univerze v Ljubljani
Janez Gašparin, Miha Volovšek: Učinkovito orodje za prenovo poslovnih procesov
Aleš Groznik, Andrej Kovačič: E-prenova poslovanja
Peter Baloh, Talib Damij, Peter Vrečar:Uporaba metode TAD pri modeliranju procesa reševanja reklamacij v veleprodajni dejavnosti
Aleksander Šinigoj: Varnostna politika kot nenehen proces izboljševanja informacijske varnosti v podjetjih

09:00 - 10:30

SEKCIJA G: OPERACIJSKA RAZISKOVANJA (VODJA LIDIJA ZADNIK STIRN)
Lado Lenart, Janez Kušar: Problem dolžine proizvodnega cikla
Liljana Ferbar: Kriterij zaustavljanja pri iterativnem reševanju problema lastnih vrednosti
Peter Trkman, Miro Gradišar: Eksaktna rešitev problema enodimenzionalnega razreza
Blaž Zmazek, Janez Žerovnik: Algoritem za računanje absolutnega centra na uteženih drevesih in kaktusih v linearnem času
Lidija Zadnik Stirn: Vrednotenje razvojnih projektov glede na več kriterijev in preference več odločevalcev

10:30 - 11:00

odmor

11:00 - 12:30

SEKCIJA B (nadaljevanje)
Miro Jeraj, Igor Žula: Sprememba integralnega poslovno organizacijskega sistema in zamenjava integralnega poslovno informacijskega sistema v podjetju Planika Kranj, d.d.
Borut Žalik: Geografski informacijski sistemi kot povezovalni člen heterogenih podatkov
Matej Eljon, Iztok Humar, Luka Zebec, Janez Bešter: Informacijska družba in kontaktni centri
Eva Doganoc, Benjamin Lesjak, Igor Trontel: Prototipna rešitev upravljanja alarmnega sistema na daljavo
Livija Selčan: FTP je super, toda√¢‚Ǩ¬¶

11:00 - 12:30

SEKCIJA C: (nadaljevanje)
Beno Krašovec: Projektno usmerjeno podjetje in poslovni informacijski sistem
Tomaž Zorman: Poslovni portal: uporabniško sodelovanje
Janez Hrovat, Slavko Kastelic: Uvajanje poslovne inteligence v poslovne procese
Jaka Lindič, Jurij Jaklič: Podatkovno skladišče zaključnih računov slovenskih gospodarskih družb
Anka Bolka: Evidentiranje medicinsko-tehničnih pripomočkov na kartici zdravstvenega zavarovanja

11:00 - 12:30

SEKCIJA G: (nadaljevanje)
Janja Urankar, Špela Malovrh, Milena Kovač: Spremljanje skupin v živinoreji
Darja Čop, Aleksandra Jug, Milena Kovač, Andrej Brodnik, Marko Čepon: Individualno spremljanje proizvodnje živali
Milena Kovač, Špela Malovrh: Primerjava podatkovne strukture različnih proizvodnih sistemov v živinoreji
Aleksandra Jug, Darja Čop, Andrej Brodnik, Milena Kovač: Modeliranje informacijskih procesov v živinoreji

12:30 - 14:00

odmor za kosilo

14:00 - 15:30

SEKCIJA E: INFORMACIJSKE REŠITVE IN UVAJANJE IS (VODJA IVAN VEZOČNIK )
Andrej Tomšič, Bojan Podlesnik: Euro prihaja - ali smo pripravljeni?
Martina Zorko: Omrežje samopostrežnih terminalov in možnosti povezovanja z drugimi omrežji
Bogdan Trček:
Projektna pisarna 2.3a
Bojan Ošep, Štefan Volovšek:
Uravnoteženi sistem kazalnikov in konsolidacija strateških podatkov v skupinah podjetij
Jakovljević Čedo, Strasberger Vito, Bolanča Denis: Aplikativne rešitve na področju upravljanja vsebina dokumentov

14:00 - 15:30

SEKCIJA I: SOCIOLOŠKI, PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI INFORMATIKE (VODJA FRANCI PIVEC )
Aleksandra Tabaj: Informacijsko komunikacijske tehnologije za invalide
Tomaž Turk, Borka Jerman Blažič:
Informacijske storitve in odločanje uporabnikov
Maja Miličić:
Zakaj in kako spremljati zadovoljstvo uporabnikov
Gregor Petrič: Družbeni vidiki osebnih spletnih strani
Aleksander Šinigoj: Goriška e-regija na poti v sodobno informacijsko družbo

14:00 - 15:30

DELAVNICA 1: ORGANIZACIJA SODOBNE PISARNE (VODJA STANE ŠTEFANČIČ)

15:30 - 15:45

odmor

15:45 - 16:45

SEKCIJA E (nadaljevanje)
Nino Novinec: mySAP upravljanje odnosov s strankami
Gregor Primc:
Upravljanje oskrbovalne verige z mySAP Supply Chain Management
Nino Novinec: mySAP upravni informacijski sistem za e-javno upravo

15:45 - 16:45

SEKCIJA I (nadaljevanje)
Brane Šalamon: Ko nas ne bodo rešile (lepe) besede
Lenart Šetinc:
Nekatere novosti pri avtorskopravni zaščiti elektronskih vsebin, ki jih prinaša novela zakona o avtorski in sorodnih pravicah in direktiva 2002/29/EC
Franci Pivec:
Revizija etičnega kodeksa informatikov

16:45 - 17:00

odmor

17:00 -18:30

DELAVNICA 2: MOBILNA INFORMACIJSKA PRIHODNOST (VODJA JANEZ BEŠTER)

17:00 -18:30

OKROGLA MIZA 3: CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE (ERP): MIT ALI RESNIČNOST? (VODJA MARJAN KRISPER)

20:00

GOSTITELJ VEČERA: MOBITEL

petek 19. april

08:30 - 18:00

prijava, recepcija

09:00 - 10:30

SEKCIJA D: INTERNET IN TEHNOLOGIJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
(VODJA TOMAŽ GORNIK)
Matjaž Robinšak, Vasja Vehovar: Novi načini dela v informacijski družbi
Borut Fabjan: Odprti informacijski sistemi
Gregor Polančič, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Tomislav Rozman, Katja Harej: Kompleksnost gradnje spletnih aplikacij
Borut Fabjan, Marko Lukša: Aplikacijski odjemalec - quo vadis
Iza Login: Ključ do uspeha: upravljanje infrastrukture e-poslovanja

09:00 - 10:30

SEKCIJA F: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NA PODROČJU INFORMATIKE (VODJA TOMAŽ SKULJ)
Viktorija Sulčič, Dušan Lesjak: On-line študij na daljavo v visokem šolstvu
Peter Baloh, Peter Trkman:
Model usposabljana študentov Ekonomske fakultete za uporabo informacijske tehnologije
Alenka Nakić, Ivan Kodba:
Izobraževalni portal
Boris Nemec:
Strateške dileme razvoja izobraževanja z vidika uporabe elektronskega poslovanja (e-univerza)
Zdenka Vrbinc:
Prometheus - mednarodni projekt stalnega strokovnega spopolnjevanja

09:00 - 10:30

SEKCIJA H: STROKOVNI JEZIK (VODJA KATARINA PUC)
Mija Oter: Slovensko računalniško izrazje
Marko Kerševan:
Zakaj prevajati
Marko Kržišnik:
Lokalizacija programov Microsoft
Miran Željko, Adriana Krstič: Evroterm - terminologija EU na internetu
Katarina Puc:
Vloga uporabnikov spletnega terminološkega slovarja

10:30 - 10:45

odmor

10:45 - 11:30

VABLJENO PREDAVANJE: JANKO CAJHEN, ROK PALČIČ, MICROSOFT D.O.O.: MICROSOFT .NET - PLATFORMA ZA SODOBNO E-POSLOVANJE

11:30 - 12:30

SEKCIJA D (nadaljevanje)
Milan Ojsteršek, Zlatko Čajić, Uroš Novak, Borut Gorenjak, Bojan Letnik: Kako zgraditi e-občino
Boštjan Dolenc: Spletne storitve v praksi
Christian Ribič: Upravljanje z vsebino

11:30 - 12:30

SEKCIJA F (nadaljevanje)
Metod Čufar, Lilijana Tkalec: Ali delovna mesta z računalnikom v šolah že ustrezajo direktivi evropske unije?
Fani Mavrič: Virtualna šola v slovenskem prostoru
Alenka Grželj, Neda Pavlin:
Računalništvo v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Koper - primer dobre prakse

12:30 - 14:00

KOSILO, GOSTITELJ: MICROSOFT

13:30 - 15:00

SEKCIJA D (nadaljevanje)
Miroslav Ribič: Elektronsko poslovanje med podjetji s strežnikom BizTalk
Darko Mišov, Rok Osojnik: Spletni portali
Boris Kapitanovič: Nadzorovan spletni poslovni portal - SPPS
Tomi Brezovec, Daša Fabjan, Saša Planinc:
Analiza spletnih strani slovenskih hotelov
Tadej Maligoj, Boris Kragelj: Uporabnost spletnih strani: testiranje uporabnosti vladnih spletnih strani

14:00 - 15:30

SEKCIJA A: MEDNARODNA SEKCIJA (VODJA NIKO SCHLAMBERGER)
Cene Bavec, Niko Schlamberger: ICT in Slovenia
Marijan Frkovi , Zdravko Krakar: ICT in Croatia
Igor Privara: ICT in Slovak Republic
Balint Domolki: ICT in Hungary

14:00 - 15:30

SEKCIJA J: ŠTUDENTSKA SEKCIJA (VODJA MARKO BAJEC)
Rok Štebe: E-ŠTUDENT - Prenovljeni informacijski sistem, ki ga bodo uporabniki sprejeli medse !?
Mitja Šturm:
CRM in razvoj portalov s pomočjo Oracle Portal
Mitja Simčič, Dejan Skalja:
Aplikacija za potrebe oglaševanja sponzorjev FRI
Aida Kamišalić, Božidar Drozg:
Interna standardizacija pri oblikovanju fizičnega podatkovnega modela
Batagelj:
Nevronske mreže

15:30 - 15:45

odmor

15:45 - 17:15

SEKCIJA A (nadaljevanje)
Patrik Kolar: 6. okvirni raziskovali program EU (2002-2006) - novi instrumenti in tematski programi, ki vključujejo IST - priprave na podlagi izkušenj iz 5. okvirnega programa
Veith Risak: ICT in Austria
Giulio Occhini: ICT in Italy
Vassilios Laopodis: ICT in Greece

15:45 - 17:15

SEKCIJA J (nadaljevanje)
Tine Brumec, Marko Kokol, Marko Petrič, Peter Kokol: Bučko ("Brihtni UČni KOnzultant")
Peter Semolič: Globalno upravljanje z znanjem
Petra Povalej, Peter Kokol:
Iskanje neinvazivnih metod za določanje holesterola pri otrocih
Mitja Lenič, Peter Kokol, Ryuichi Yamamoto: Internet storitev za podporo pri odločanju v medicini
Bojana Lobe, Marjeta Leskovšek, Marjeta Novak: Primerjava uporabe kvalitativne in kvantitativne metode v raziskavi o spam sporočilih

15:45 - 17:15

OKROGLA MIZA 4: TRENDI SPLETNIH PREDSTAVITEV (VODJA TOMI ILIJAŠ)

17:30

ZAKLJUČEK POSVETOVANJA
RAZGLASITEV IN PODELITEV PRIZNANJ AVTORJEM PRISPEVKOV
ŽREBANJE IN PODELITEV NAGRAD UDELEŽENCEM
* * *

PRIZNANJA ZA REFERENTE IN NAGRADE AVTORJEM

Podeljena bodo štiri priznanja in nagrade: za najzanimivejši, najaktualnejši, najbolje predstavljeni referat in najboljši študentski referat.


NAGRADE UDELEŽENCEM

Izmed udeležencev posvetovanja bodo javno izžrebani trije nagrajeni udeleženci. Žrebanje bo v petek 19. aprila na zaključku posvetovanja. Pri žrebanju bodo upoštevana naslednja pravila:

  1. Izžrebani so lahko samo udeleženci, ki so plačali kotizacijo.
  2. Žrebanje je javno na zadnji dan posvetovanja.
  3. Nagrado prejme udeleženec, ki je ob žrebanju prisoten.
  4. Če je izžreban udeleženec, ki ni prisoten, se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžreban udeleženec, ki je prisoten.
  5. Izžrebanje je dokončno in pritožba ni mogoča.* * *

 
Na vrh

©  2018 Slovensko društvo Informatika - vse pravice pridržane.